Akademiese aktiwiteite

Laerskool Park streef daarna om leerders se logiese denke en redeneringsvermoë tot hul volle potensiaal te ontwikkel.

Sodoende bied ons verskeie geleenthede aan leerders om kognitief te ontwikkel deur deel te neem aan akademiese vasvrae geleenthede.

Astro Quiz

Die Astro Quiz ™ -kompetisie is ‘n ruimte- en sterrekunde-gefokusde vraag en antwoorde-kompetisie vir spanne van vier leerders.

Die doel van hierdie kompetisie is om by te dra tot die verbetering van bewustheid, belangstelling, begrip en insig in basiese sterrekunde, asook om ‘n waardering vir en trots op die geskiedenis van Suid -Afrika se wetenskaplike aktiwiteite en prestasies te bou.

Die Astro Quiz word gekoördineer deur die “Science Education Division of the South African Agency for Science and Technology Advancement” (SAASTA).

Sedert 2015 skryf Laerskool Park se graad 7-leerders jaarliks in vir die Astro Quiz kompetisie onder leiding van dr. André Leonard en mnr. Wikus Smit. 

Die eerste vasvrae rondtes wat slegs teen skole in ons streek plaasvind word elektronies op die rekenaar voltooi by die skool onder streng toesig.  Leerders dring dan deur om teen ander skole in ‘n meer formele opset mee te ding tydens die provinsiale- en nasionale-rondtes.

Laerskool Park is baie bevoorreg om die laaste vyf jaar as streekwenners gekroon te word. Ook het die skool die laaste drie jaar die Wes – Kaap rondtes gewen en gedomineer.

2021

Deelnemers: Ilké Claassen, Rossouw Gericke, Suzaan le Roux en Miëtte Steenkamp

1ste in Eden (streeksvlak)
1ste in Wes-Kaap (provinsiale vlak)
1ste in Suid-Afrika (nasionale vlak)

2020

Geen kompetisie weens Covid-19.

2019

Deelnemers:  Shane Boshoff, Miya Leonard, Jean Pierre le Roux en Jan – Ockie Meyer

Parkies is streekwenners asook Wes-Kaap wenners gedurende die jaar. Hulle dring deur na die Nasionale Kampioenskappe wat gedurende Oktober in Johannesburg plaasvind het en eindig 1ste in die land. Voorwaar ‘n prestasie waarop ons baie trots is.

2018

Deelnemers:  Willandri Crafford, Mishke Joubert, John-Matt le Roux en Jana Du Pissani

Parkies is streekwenners asook Wes-Kaap wenners gedurende die jaar. Hulle dring deur na die Nasionale Kampioenskappe wat 1 – 3 Oktober 2018 in Johannesburg plaasvind en behaal ‘n 5de plek.

2017

Die Astro Quiz span van Park is streekwenners en dring deur na die Wes-Kaap kampioenskappe en behaal ’n 2de plek.

Hulle verteenwoordig Wes-Kaap by die Nasionale Kampioenskappe in Johannesburg en behaal ’n 2de plek in die land.  Die beste posisie wat Wes-Kaap  nog behaal het.

2016

Gedurende 2016 is ons Astro Quiz span die streekwenners en dring deur na die Wes-Kaap finaal en behaal ‘n trotse 12de plek van 820 skole.

2015

Park neem vir die eerste keer deel aan die Astro Quiz. Gedurende die jaar word daar baie groot mylpale bereik. Park word vir die eerste keer gekroon as streekwenners asook Wes – Kaap wenners. Ook verteenwoordig Park die Wes – Kaap by die Nasionale rondte in Johannesburg en eindig 6de in die land.

Spelathon

Om ons leerders meer bewus te maak van nuwe woorde en korrekte spelwyse, word ‘n Spelathon geloods. Hierdie inisiatief is gefokus op die grondslagfaseleerders.

Die aanloop tot die Spelathon bestaan uit klasuitdunne wat skriftelik sowel as mondelings plaasvind. Leerders ontvang spellyste om voor te berei vir uitdunrondtes. Twee leerders per klas dring deur na die skool se Spelathon.

Die Spelathon bestaan uit ‘n krabbel, babbel en “buzz”-fase.

Tydens die krabbelfase word daar van leerders verwag om woorde met die korrekte spelling op tablette neer te skryf.

Die babbelfase vereis dat leerders woorde mondelings korrek moet spel of klank.

Tydens die “buzz”-fase verskyn daar sinne aan die leerders. Die leerder wat eerste “buzz” kry die geleentheid om die woord in die sin wat foutiewelik gespel is, uit te wys en reg te spel of te klank.

Die twee leerders wat die hoogste punte behaal het gedurende die krabbel, babbel en “buzz”-fases, neem aan ‘n finale rondte deel. Tydens hierdie finale rondte word die “buzzers” weer gebruik, maar letters verskyn hierdie keer geskommel aan leerders waar hul dit so vinnig as moontlik moet ontsyfer om die korrekte woord uit te pluis.

Leerders se liefde vir woorde speel ‘n baie belangrike rol in hul Afrikaans Huistaal ontwikkeling. Dus slaag die Spelathon-projek daarin om aan leerders die geleentheid te gee om op ʼn prettige wyse met taal om te gaan en sodoende die fondasie te skep vir entoesiastiese nuwe lesers!

Kyk gerus na Laerskool Park Spelathon https://youtu.be/A22ziEoMZiw

Blitsbrein

Hierdie inisiatief is gefokus op die intermediêre- en seniorfase leerders.

Leerders skryf in groepe per graad in vir die kompetisie. Elke groep bestaan uit vier leerders.

Die vrae is ingedeel in verskillende afdelings: Afrikaans, wiskunde, natuurwetenskap en sosiale wetenskappe.

Uitdunrondtes vind in die saal plaas waar elke groep wat in die graad ingeskryf het gelyk deel neem. Elke groep ontvang ‘n werk- en antwoordblad vir elke afdeling. Elke afdeling het ‘n tydsfaktor daaraan verbonde. Die span wat eerste al die antwoorde korrek op die antwoordblad geskryf het, hou die bladsy in die lug. Die top vier spanne in elke graad met die meeste punte en die beste tye dring deur na die finaal.

Met die finale rondte neem die vier spanne in elke graad wat deurgedring het gelyk deel. In die vier afdelings: Afrikaans, wiskunde, natuurwetenskap en sosiale wetenskappe word vrae met multikeuse antwoorde beantwoord met tablette wat aan ‘n gonser gekoppel is.

  • Die span wat eerste korrek druk ontvang ‘n bonuspunt.
  • Alle spanne wat korrek is ontvang ‘n punt.
  • Spanne wat egter verkeerd antwoord verloor ‘n punt.
  • Die laaste afdeling is ‘n snelvuurafdeling waar die groep wat eerste die gonser druk geleentheid kry om die vraag te beantwoord. Vrae word dan mondelings beantwoord.
  • Indien twee spanne gelyk eindig is daar weer ‘n snelvuur afdeling wat voortduur tot ‘n wenner bepaal kan word.
  • Die wenners in elke graad ontvang sertifikate.