Hulpbronklas

Laerskool Park is bevoorreg om ‘n bekwame leerondersteuningsopvoeder, me. Louise Gouws, en ‘n assistant, me. Ashley Koen, te hê wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling van leerders in die Hulpbronklas.

Leerders in hierdie klas is leerders met spesiale onderwysbehoeftes wat nie sukses kon behaal het in die hoofstroom nie.

By Laerskool Park glo ons dat elke leerder kan leer. Almal leer egter nie teen dieselfde spoed of op dieselfde manier nie!

Die kurrikulum en assesserings word aangepas om hierdie leerders se behoeftes aan te spreek.

Die Hulpbronklas gee geleentheid aan leerders wat probleme ondervind met hulle werk om in ‘n kleiner groepie hulp te ontvang in die bemeestering van die werk. Hierdie leerders ontvang onderrig in Afrikaans, Engels, wiskunde en lewensvaardigheid.

Daar word baie klem gelê op handvaardigheid, waar leerders verskeie tegnieke aangeleer word, byvoorbeeld tolletjiebrei, mosaïek met teëls en die maak van items uit afvalmateriaal.

Vrydae word daar gebak en gebrou waar leerders ook kennis opdoen in die lees van resepte, meting van die bestanddele en die maak van allerhande lekkernye.