Koor

Laerskool Park is daarop gefokus om die sangtalent van leerders te ontgin en te ontwikkel.

Aangesien dit ons missie is om leerders holisties te ontwikkel, is die kooraktiwiteit van onskatbare waarde. 

Ons is baie gesteld op die netheid van ons koorlede en tree as trotse Park-ambassadeurs op sover as wat ons gaan.

Park spog met drie volwaardige kore:

Graad R-koor

Laerskool Park het ‘n graad R-koor wat sedert 2015 deelneem aan die Eisteddfod en pragtig daar presteer.  Elke jaar sedert 2017 word hierdie koor ook genooi om by die Eisteddfod se Galageleentheid op te tree. 

In 2018 kry die koor hul eie koordrag waarin ons optree en vele harte bekoor. 

Dit is wonderlik om aan hierdie klein sangertjies die geleentheid te kan bied om op so ‘n jong ouderdom al sulke fantastiese blootstelling te kan kry en hulle te help om selfvertroue op te bou sodat hulle met gemak vanaf graad 1 ook by die skool se juniorkoor kan inskakel.

Die koor tree ook onder andere op by die Kultuuraand, graad 1 se ope-aand, graad R- gradeplegtigheid en waar hulle ook al die geleentheid kry om met hul talent te spog.  Die koor funksioneer onder leiding van juffrou Anita Smit as dirigent en juffrou Elsabé Fourie as begeleidster.

Juniorkoor

Die juniorkoor is onder die bekwame leiding van me. Esmé du Toit en Janelle Brown. Die koor oefen weekliks.

Tydens oefeninge en optredes word baie van ons skool se waardes uitgeleef.  Dit is harde werk en hier word die leerder se uithouvermoë soms tot die uiterste beproef.  Moedig dus u kind aan om te volhard soos ons skool se leuse dit uitbeeld. 

Aangesien ons dikwels voor groot gehore optree, vind selfvertroue en selfbeeldontwikkeling deurgaans plaas.  Elke individu voel ook deel van die groep se sukses.

Die juniorkoor tree ook op by ‘n verskeidenheid kultuuraande, Eisteddfods, revues, koorfeeste, erkenningsaande en kerkdienste.  

Dit is beslis ‘n voorreg om jaarliks met hierdie pragtige kinders te werk.

Seniorkoor

Die seniorkoor is ook onder die bekwame leiding van me. Esmé du Toit en Janelle Brown.

Die senior koor se optredes sluit in verskeie koorfeeste, kultuuraande, Eisteddfods, prysuitdelings en kerkdienste. Die koor speel ‘n groot rol in die produksie van die skool se revue.

Streng dissipline word in die koor toegepas. Hierdie koor oefen 2 maal per week reeds om 07:00.  Dit opsigself verg baie selfdissipline wat deel uitmaak van ons skool se waardesisteem.

Ons seniorkoor streef daarna om ons skool se leuse, “Volhard”, uit te leef.  Slegs die beste is goed genoeg.