Landsdiens

Die Landsdiens is ‘n omgewingsgerigte jeugbeweging wat vir almal toeganklik is. Ons streef daarna om die liefde vir, sowel as die beskerming van die omgewing en die natuurlike hulpbronne te verbeter.

Landsdiens is ‘n Suid-Afrikaanse jeugbeweging en dit het in 2014 sy 100ste bestaansjaar gevier.

Ons bied ‘n omgewing waar die leerders onder andere die volgende vaardighede kan ontwikkel:

Die beweging bring kinders met verskillende agtergronde bymekaar en gee hulle ‘n veilige omgewing waar hulle hulself kan wees en waar hulle vaardighede kan ontwikkel. Dit is een plek waar daar onvoorwaardelike aanvaarding van jou maats is.

Daar is ‘n jaarlikse aansluitingsfooi en formele registrasie om deel te wees die landsdiensbeweging. Die fooie wissel tussen R70 – R 100 per jaar. Die Landsdiens se aktiwiteite is gebaseer op die volgende: