Musiekdepartement

By Laerskool Park word daar gepoog om ‘n liefde vir kultuur te kweek, veral in die musiekdepartement.

Musiek is ‘n baie breë leerarea, wat verskeie aspekte van u kind se ontwikkeling aanspreek. Deur middel van musiek vind daar veral groei in u kind se selfvertroue, selfdissipline en deursettingsvermoë plaas. Kinders se emosionele groei word ook positief deur musiek beїnvloed. Ons wil u as ouers aanmoedig om u kinders bloot te stel aan hierdie area van ontwikkeling.

Blokfluit

Blokfluit-klasmusiek

Deur die instelling van Blokfluit-klasmusiek, word elke leerder van graad 2 tot 5 blootgestel aan die basiese spel en leer van musiek. Leerders word verder gemotiveer deur ons karate-beginsel wat gebruik word.

Die program werk net soos dié van karate: elke leerder moet sekere vaardighede ten toon kan stel voor ‘n gordel uitgegee word. Leerders motiveer graag mekaar om elke mylpaal te behaal. Verder word leerders ook blootgestel aan groepsspel waar leerders meerstemmige werke aanpak.

Ons poog om van ons meer gevorderde groepe te laat deelneem aan die Eisteddfod en geleenthede by die skool.

Individuele onderrig

Met die verskeidenheid instrumente wat ons aanbied, vind ons graag ‘n instrument waarby u kind aanklank sal vind.

Instrumente sluit in: blokfluit, klavier, dwarsfluit, klassieke-, rock en pop kitaar, sang, viool, tjello en koperblaasinstrumente.

Musiekfooie

Individuele les (30 min.)

Klavier

R 100 per les

Blokfluit

R 100 per les 

Kitaar

R 100 per les

Dwarsfluit

R 100 per les

Klarinet

R 100 per les

Viool & Tjello

R 100 per les

Saksofoon

R 100 per les

Sang

R 100 per les

Ensemble

Gratis

Koor

Gratis

Indien daar enige navrae is, kontak ons gerus.

Janelle Brown: 072 477 7057
Esmé du Toit: 084 401 6184