Opvoedkundige dienste

Leerderondersteuning

By Laerskool Park glo ons dat elke leerder kan leer.  Almal leer egter nie teen dieselfde spoed of op dieselfde manier nie!

Ons hoofdoel met leerderondersteuning is om elke leerder te help om sy volle potensiaal te bereik.

Ons bied vroeë ondersteuning van leerders wat nie  aan die slaagvereistes voldoen nie.

Ondersteuning word aan leerders met spesifieke leerhindernisse gebied.

Leerders word ook soms na oogkundiges, spraakterapeute , arbeidsterapeute, spelterapeute, opvoedkundige sielkundiges en ander  professionele ondersteunende persone verwys.

Ondersteuning word gegee vanaf graad R tot 4.

Leerders word een maal per week in klein groepies onttrek vir ondersteuningsonderrig.

Elke leerder se vordering word aan die einde van elke kwartaal bespreek en die Skoolgebasseerde Ondersteuning Span (SGOS) besluit dan of verdere ondersteuning benodig word. Verdere verwysings of ander vorme van intervensie word ook gereeld oorweeg.