Pikkewouters

Dit is 'n kleuter se werk om te speel.

Die doel van die graad R en RR

Funksionering

Dit is vir ons belangrik dat ons  kurrikulum gesentreerd is rondom christelike waardes. Ons streef daarna om u kind op ‘n gebalanseerde wyse te ondersteun en holisties te ontwikkel. Om dit te bewerkstellig fokus ons op perseptuele- en motoriese vaardighede.

In die graad R-klaskamer vind daar geen formele assessering plaas om skoolgereedheid te bepaal nie. Die fokus is op spel-gebaseerde onderrig om elke kleuter op intellektuele vlak te ontwikkel en te verseker dat elkeen hulle volle potensiaal bereik. Kinders se werk is om te speel.

Temas word gekies uit die leefwêreld van die kind en ons poog om ‘n wye spektrum van onderwerpe te dek.