Skoollied & Skoolwapen

Skoollied

As the lighthouse high on Cape St Blaize

winks and watches Mossel Bay

Children have been watched by you

Park Primary

As the harbour ‘gainst the rocky ridge

keeps the high seas from our beach

So you protect and strengthen us

Park Primary

Persevere, in work and sport and play

We’ll always honour you

Park Primary

 

Daar’s ‘n posboom wat ons laat onthou

van durf en daad en kennis bou,

Help ons hierdie kennis hou,

Laerskool Park

Die ou klipkerk in die dorp se hart

leer ons opkyk elke dag

Parkskool leer ons U te eer,

wonderbare Heer.

Volhard is ons leuse

in werk en sport en spel.

Vir jou sal ons dien en eer,

Laerskool Park

Skoolwapen

Die skoolwapen bestaan uit ‘n reddingsboei en ‘n aalwyn.

Die reddingsboei verwys na die verbintenis met die see en die aalwyn die inheemse plant wat destyds volop teen die kranse van die dorp gegroei het.

Die wapen is in 1948 ontwerp deur mej. Elsabé Heunis, ‘n onderwyseres, in opdrag van die destydse skoolhoof, Mnr. Rudie Barnard.

Die skoolleuse, Volhard-Persevere, verskyn onderaan die wapen. Volhard in “werk en sport en spel”. Hierdie leuse spoor elke leerder van Laerskool Park aan om met toewyding en ywer alles wat die skool bied, aan te pak.