Tradisies

Stranddag

‘n Besonderse tradisie, wat sekerlik nie enige skool beskore is nie, is die dag wat die hele skool strand toe gaan om die skoolhoof se verjaarsdag te vier.

Met die skoolhoof se verjaarsdag is daar reeds dae voor die tyd groot opwinding in die beplanning. Wanneer die dag dan aanbreek, kan die opwinding in die lug gevoel word. Kinders kom met gemaklike stranddrag skool toe en gewapen met ‘n grafie en emmer word die staptog aangepak. Vir die grondslagfase kinders is hierdie ‘n groot avontuur om klasgewys deur die dorp te stap tot op die strand, waar elke graad ‘n spesiefieke area kry om hul sandkastele of ander kreatiewe skeppings, te bou. Na ‘n uur se “harde bouwerk”, kry die kinders gewoonlik ‘n verassingspakkie , met ‘n koeldrank en lekkernye in en kan hul hieraan smul terwyl die sandkastele beoordeel word. Daarna trek die kinders op die grasperk saam om die skoolhoof, wat deur die prefekte “ ontvoer “ word by die skool, in te wag. Deel van die pret met hierdie aankoms, is om die tema te sien wat deur die prefekte uitgebeeld is en waarvan die skoolhoof die hoofattraksie is. ‘n Geskenk word dan namens die leerders van Laerskool Park oorhandig en die klaswenners van die sandkastele word aangekondig. Daarna volg strandspeletjies vir die kinders en selfs onderwysers.

Vele mooi herinneringe ontstaan op hierdie tradisionele dag en oudleerders sal altyd daarna terugverwys. Mag hierdie mooi tradisie voortleef in die geslagte wat kom en daar nog vele strandkastele gebou word.

Tradisie van die klok

Hoekom lui ons die skoolklok?

Laerskool Park is ‘n skool van tradisies. ‘n Tradisie word omskryf as sekere gebruike, opvattings en gevoelens wat van geslag tot geslag oorgedra en in stand gehou word. Een van Laerskool Park se tradisies is dan ook om die kloktoring by die ingang tot die skool te lui wanneer jy as nuwe leerder jou eerste dag betree en dan lui die graad 7’s ook die klok met hul laaste dag. Maar wat is die simboliek hiervan?

Die kloktoring waar die kind onderdeur stap, is die simbool van triomf van ‘n groot gebeurtenis. Die skuins hoek wat oorgetrek is met hout is ‘n simbool van die uniekheid en individualiteit van elke kind. Die argitektoniese hyskraan is ‘n wiskundige en ingenieurs-berekende struktuur wat simbolies deel is van Mosselbaaihawe. Dit simboliseer verder die begeleiding van die kind deur deeglike studie, visie en leierskap om ‘n nuwe wêreld te betree wanneer die graad 7 leerder die klok lui op die laaste dag van sy of haar skoolloopbaan by Laerskool Park.

Mag die graad 7’s dan ook op hul laaste dag fier en trots onderdeur hierdie kloktoring stap, soos menige voor hulle, met die wete dat hulle toegerus is om die volgende fase in hulle lewe met selfvertroue en integriteit tegemoet te stap.