Die juweel in ons gemeenskap!

Sedert 1847 streef Laerskool Park om deur kwaliteit onderrig en opvoeding die potensiaal van elke leerder maksimaal te ontwikkel.

Waar elke kind kosbaar is

Ons skep daagliks ‘n gees van ondersteuning, trots en entoesiasme onder leerders dat hulle hul doelwitte effektief kan bereik.

Park se Karakterbouprogram fokus op dié waardes:

Karakter is om die regte ding te doen, selfs as niemand kyk nie. - J.C. Watts

Akademie

Ons poog om elke Parkie toe te rus met die kennis, vaardighede en waardes wat nodig is vir selfvervulling en betekenisvolle deelname in die samelewing.

Sport

Fisieke ontwikkeling en sosiale interaksie dra by om elke kind te ontwikkel tot die beste van sy vermoë.

Dankie aan ons borge