Jaarblad

Skipper

Jaarblad van Laerskool Park

Die Skipper is Laerskool Park se jaarblad wat aan die einde van elke jaar uitgegee word. Die Skipper berig graag oor die skool se akademie, kultuur, sport, sosiale- en aktuele-sake van die betrokke jaar.

2020