Akademie

Laerskool Park se akademie is verweef met die skool se waardeprogram. Gesindheid, vaardighede en waardes loop soos ‘n goue draad deur al die vakke wat aangebied word.

Kritiese denke, probleemoplossing en respek word daagliks, sonder omhaal, op alle gebiede geïntegreer om te verseker dat ons kinders hulself eendag in die samelewing sal kan handhaaf as gebalanseerde volwassenes.

Ons poog om deur kwaliteit onderrig en opvoeding die akademiese potensiaal van elke leerder maksimaal te ontwikkel.

Die Nasionale Kurrikulumverklaring word by Laerskool Park gevolg waar ons poog om leerders, ongeag hul sosio-ekonomiese agtergrond, ras, geslag, fisiese of intellektuele vermoë, toe te rus met die kennis, vaardighede en waardes wat nodig is vir selfvervulling en betekenisvolle deelname in die samelewing.