Skoolgeskiedenis

Ons skool: Anne Swart - Geskiedenis is die stories van gister vir die kinders van môre.

Daarin is so baie wonderlike dinge opgesluit. Die verlede maak mens soms nostalgies oor die dinge wat was en daarom is dit vir geskiedenis snuffelaars en sentimentele harte voedsel vir hul siele. Dis lekker om die ou dinge weer te ontdek, om opgewonde oor die onthou – jy – nog te gesels. Dit knoop jou weer vas aan so baie bekende rafels uit die gisters. Dit jaag ’n mens om dieper te delf in die koffers van die verlede, want dis waar die skatte lê. Hier is ’n kort opsomming van ons skool se geskiedenis en enkele interessante brokkies uit die verlede.

1847

Die eerste skool in Mosselbaai het begin op 1 Februarie 1847 in die konsistorie van die N.G.Kerk, Mosselbaai. Dit het bekend gestaan as die Dutch Reformed Church School. Mnr. Servaas Hofmeyer was die eerste onderwyser. Slegs seuns is toegelaat.

1855

In 1855 verander dit na ’n publieke skool en staan bekend as The District School. Mnr. E. B. Auret was die onderwyser en daar was 39 kinders in die skool. In 1857 is die skool oorgeneem deur die Anglikaanse Kerk. Rev. Shand, Thomas Sheard ( 1858) en H. Wiggens (1860) was die onderwysers.

1862

In 1862 staan dit bekend as The First Class Public School.

1866

C. Frost ( 1864) en A. Bain ( 1866) die onderwysers.

1872

Die skool skuif in 1872 na die klein geboutjie in Blandstraat, later bekend as die Doch&Doris. Die skool staan bekend as die Undenominational First Class Boys’ Public School, of Jongenskool.

Die geskiedkundige gebou is later omskep in winkels, wat ’n jammerte!

1885

In 1885 begin die dogterskool in die N.G.Kerk se konsistorie.

Mense wat nie die skoolgeld van 2 pennies per dag kon betaal nie, stuur hulle kinders na die Third Class Public School. Dit het ook bekend gestaan as die Armskool.

1910

In 1910 skuif die Jongenskool na die gebou in die Punt.

Die Mossel Bay Girls’ Public School word in Victoria Park gebou, die huidige perseel van die Laerskool Park. Die fondasiesteen is gelê deur Sir Frederick de Waal in 1916. Miss Reid was die skoolhoof tot 1919.

Die steen is nog steeds by die skool. Met die bou van die nuwe skool is ook ’n loodkissie, met 3 koerante van 1916 en muntstukke daarin, agter die steen gevind. Dit is nou ’n baie kosbare besitting van die skool en volgens Me. Siggi Howes, skole navorser van Kaapstad, die enigste in S.A. waarvan sy bewus is. Sy was ook na ’n onlangse besoek aan die skool in ekstase toe sy die loodkissie sien en kon vashou!

1921

In 1921 het die Seuns – en Dogterskole geamalgameer. Die senior skool ( Std 7 – 10) betrek die geboue in die Punt en staan bekend as Hoërskool Punt. Die Junior skool betrek die geboue van die Meisieskool en staan bekend as Laerskool Park.

Me. M.J.Thomas was skoolhoof vir 6 maande en is opgevolg deur Mnr. C.B.Malan.

1925

In 1925 amalgameer die Third Class Public School en Laerskool Park en staan toe bekend as Mossel Bay Special Primary School. Daar was toe 471 leerlinge in die skool. In 1926 word dit weer herbenoem na Laerskool Park. Mnr. Steyn word die skoolhoof tot 1946.

1929

Die Kindertuingebou wat tans nog in gebruik is word gebou in 1929 en amptelik in 1930 in gebruik geneem. Die facade van die gebou is nog dieselfde, maar met die tyd is ander nodige veranderinge aangebring.

Skoolhoofde van Laerskool Park

Mnr. C.B. Malan
1921 - 1925
Mnr. H.P. Steyn
1926 - 1947
Mnr. J.R. Barnard
1947 – 1970
Mnr. J.J. Steyn
1970 – 1972
Mnr. W.F. Klue
1972 – 1974
Mnr. C.F. van der Mescht
1975 – 1983
Mnr. E. Scheepers
1983 – 1996
Mnr. R. Meissenheimer
1996 – 2008
Mnr. D.F. du Toit
2008 - huidig

Koester die verlede, kyk vorentoe na ’n pragtige toekoms. Leef die leuse van die skool - Volhard, in werk en sport en spel!

Laerskool Park is ’n skool met ’n trotse verlede. Ons koester ons skool se geskiedenis en tradisies. Ons gee erkening aan jare se uitmuntende onderwys en dink met trots aan die prestasies van ons leerders deur al die jare. Ons salueer ons skool se onderwysers en leerlinge en almal wie se paaie met die van ons skool gekruis het.

Die vleuelklavier

Olive Sandilands  en Sandra Nel het Maandag 13 Februarie 2006 ‘n kort musiekuitvoering in die skoolsaal kom gee.

Die spog vleuelklavier van Laerskool Park is tydens die vakansie  gerestoureer tot sy vroëre glorie. Dit was ‘n voorreg om na hierdie twee kunstenaars te luister.

Die Yamaha klavier van Laerskool Park spog met ‘n interessante verlede.  Reeds in die vyftigerjare is projekte geloods om fondse in te samel vir hierdie spogklavier.  Tradisioneel is daar natuurlik 1000’e pannekoeke gebak, basaar gehou en allerhande ander planne beraam om die bedrag van R 1 500  bymekaar te maak.  In  hierdie tyd is ook twee ander klaviere aangekoop vir R380 en R360 onderskeidelik.

Die klavier is bestel en met groot fanfare vanaf Japan ingevoer.  Die skip het letterlik en figuurlik uit die ooste verskyn met sy kosbare vrag. ‘n Kleiner boot het die klavier gaan haal en die segmente is aanmekaar gesit op die saal se verhoog.

Die klavier is tydens ‘n spoggeleentheid op 7 April 1967 amptelik in gebruik geneem.  Die bekende pianis, Albie Louw en sy koor,  was die kunstenaars by hierdie geleentheid.

Vir baie jare is die swart klavier met trots gebruik deur bekende musikante en kinders wat musiek-eksamens gespeel het.  Prof. Hennie Joubert van UNISA het destyds die pragtige toonkwaliteit van die klavier hoog aangeprys.

Met die jare het die klavier ook maar “oud” geword en letsels van die tyd getoon.  Daar is toe besluit om die nodige restourasiewerk te laat doen.  Nou spog die skool weer met  sy  swartblink vleuelklavier waarop menige musikant musieknote kan laat weerklink en ons met lus kan luister na die suiwer klanke.

Baie dankie aan Mev. Erna Marx van die Dias Museum wat ons gehelp het met die navorsing en inligting uit ou Advertisers.